Wonen

Wonen

Raedts is actief voor woningcorporaties, beheerders van VVE’s en professionele eigenaren van vastgoed in het zuiden van Nederland. We zijn verantwoordelijk voor service, onderhoud en renovatie van hun woningen.

Aandacht voor wonen

Als gevolg van de energietransitie zijn woningcorporaties, beheerders van VVE’s en van vastgoed bezig met een enorme verduurzamingsoperatie. Zij houden hun woningen graag up-to-date. Dat begrijpen we en Raedts zorgt daarvoor. Zo doen we bijvoorbeeld groot/achterstallig onderhoud aan huurwoningen, volledig onderhoud voor woningcorporaties en renovatie van woningen. 

Bekijk projecten

Aandacht voor wonen

Integratie is een trend

Ook integratie is een trend: hierbij nemen we bepaalde verantwoordelijkheden met betrekking tot service & onderhoud over van de opdrachtgever. Zo belt bijvoorbeeld een huurder die een schademelding wil doen rechtstreeks met Raedts. Wij kunnen direct de vragen stellen die duidelijk maken wat eraan scheelt en in elke specifieke situatie zelf bepalen wat de beste actie is. Dit alles volgens het onderhoudsplan voor het planmatig onderhoud van een woningcorporatie. Ondertussen kan de woningcorporatie zich richten op haar core business: het verhuren van woningen.

Optimaal digitaal

Ook bij deze opdrachtgevers maken wij optimaal gebruik van de mogelijkheden van digitalisering – maar wel altijd met het uitgangspunt dat de opdrachtgever er iets mee moet opschieten. Zo gaat er vanaf het moment dat we een melding krijgen van een reparatie bij elke stap een bericht naar de corporatie: als een interne order is aangemaakt, als een opdracht in uitvoering is genomen, als de bon klaar is. De opdrachtgever weet op elk moment precies hoe het onderhoud ervoor staat. 

Oog voor de sociale component

We kennen het woningbezit van een opdrachtgever door en door. Maar we kennen ook de wijk en hebben oog voor de sociale component. Desgewenst fungeren we tijdens een project als oren en ogen van de corporatie in de wijk. Signalen over verwaarlozing en vereenzaming pikken we op en als we vermoeden dat er ergens een wietplantage is, geven we dat door. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in een wijk of dorp. Uiteraard doen we dit alleen in nauw overleg met de opdrachtgever en uitsluitend op basis van heldere afspraken.

referenties

Lees meer

Verbouw stallen tot dagbesteding

Venray Vincent van Gogh

Lees meer

Ut Brukske

Venray Wonen Limburg

Blijf op de hoogte
van Raedts