Onderwijs

Onderwijs

Veiligheid en gezondheid voor leerlingen en leraren staat bij ons op één. We bieden service en (preventief) onderhoud waar nodig. Zo ‘onzichtbaar’ mogelijk.

 

Aandacht voor onderwijs

We verdiepen ons altijd in het proces van onze opdrachtgevers. We willen weten voor wie we onderhouden, renoveren en (ver)bouwen. Zodat we zoveel mogelijk kunnen inspelen op de wensen en we onze werkzaamheden daaromheen kunnen plannen, zowel qua plaats als in tijd. We steken de handen uit de mouwen voor bijvoorbeeld onderhoud aan een scholen, de verbouwing van een schoolgebouw of nieuwbouw van een basisschool. Kenmerkend voor onze activiteiten in het onderwijs zijn vaste partners en langdurige samenwerkingsverbanden.

Bekijk projecten

Aandacht voor onderwijs

We passen ons aan

Wij vinden het belangrijk dat er één vast aanspreekpunt is voor onze klanten, zodat de lijnen altijd kort, duidelijk en eenduidig zijn. Alle scholen waarvoor wij onderhoud bieden, bedienen wij met één team. Binnen dit team is altijd één accountmanager verantwoordelijk voor elke klant.

Onze accountmanager heeft inzicht in de belevingswereld en is bekend met de dynamiek binnen het onderwijs en de gevolgen voor de leeromgeving. Hij verdiept zich in de betreffende locatie(s) en hij snapt hoe het primaire proces van de school in elkaar steekt. Dit borgen wij door intensief contact met de opdrachtgever. Bovendien verdiept onze accountmanager zich in de langetermijnvisie van de klant op het gebouwbeheer; daardoor kan hij onderbouwde voorstellen doen. Voorstellen in onderhoud, verbouw, renovatie, verduurzaming of zelf (ver)nieuwbouw van het schoolgebouw.

Bouwkundige uitdagingen

Op operationeel niveau zijn onze uitvoerders én onze bouwplaats medewerkers in staat om samen met de mensen van de school de beste oplossingen aan te dragen voor de bouwkundige projecten. Daarbij houden ze maximaal rekening met de leeromgeving; denk aan lestijden, veiligheidsrisico’s en menselijk gedrag rondom de locatie. Inzicht vooraf in lesprogramma’s en roosters helpt daar zeker bij! En ze denken ook al na over gevolgen voor toekomstig onderhoud en kosten.

 

In het onderwijs is het extra belangrijk om te zorgen dat gangen vrij blijven, dat er geen stofontwikkeling plaatsvindt, dat er geen radio’s staan te schallen, dat een schade door vandalisme snel wordt verholpen. En ga zo maar door. Werkzaamheden die met enige geluidsoverlast gepaard gaan, doen we altijd in overleg met de opdrachtgever. Ook daarin denken we met je mee. Zijn er proefwerken of examens, dan houden wij daar rekening mee. Wij van Raedts zorgen dat lessen kunnen doorgaan tijdens bouw- en onderhoudswerkzaamheden. Wij passen ons aan. En daar gaan we ver in. Zo hebben we de naam opgebouwd dat we binnen een zomervakantie scholen volledig kunnen verduurzamen en renoveren.

Werken tijdens schoolvakanties

Wij zijn al jaren specialist in service en onderhoud, en klantgerichte dienstverlening zit in ons DNA. Werken tijdens schoolvakanties is voor ons eerder regel dan uitzondering; we kunnen probleemloos projecten inplannen buiten de schoolperiodes, zodat we overlast beperken of zelfs voorkomen. Dankzij onze LEAN-principes houden we de doorlooptijden van projecten altijd zeer kort. En omdat we daar onze specifieke kennis over het onderwijs aan toevoegen, kunnen we het gewenste maatwerk leveren in de hoogste kwaliteit. Is het toch noodzakelijk om tijdens schooltijden te werken, dan stemmen we de werkzaamheden af op de lesroosters. Dat wordt vergemakkelijkt door onze kennis van de leeromgeving.

referenties

Lees meer

Verbouwing Raaylandcollege

Verbouw Venray Raayland

Lees meer

Rudolf Steiner Educare

Verbouw Venlo Stichting Pallas

Blijf op de hoogte
van Raedts