Renovatie daken bedieningsgebouwen sluiscomplex Roermond

Renovatie daken bedieningsgebouwen sluiscomplex Roermond

OVER HET PROJECT

In opdracht van idverde Realisatie hebben wij samen met Gielen dakbedekkingen en CGM Services, een plan van aanpak geschreven voor het vernieuwen van de dakbedekkingen van drie stuks bedieningsgebouwen van de sluis in Roermond.

De gebouwen huisvesten de werktuigbouwkundige installatie van de sluisdeuren en sturen de sluisdeuren aan. De gebouwen stammen af van 1929 en hebben een monumentale status. De renovatiewerkzaamheden hebben plaatsgevonden aan de oostzijde van de sluis. 

Na gunning is er in bouwteamverband een gedegen voorbereidingstraject opgestart waarin is aangetoond dat tijdens de uitvoering de werking van de sluis en bediengebouwen geen hinder zou ondervinden van de renovatiewerkzaamheden. Dit om het transport van de binnenvaart te garanderen. 

Bijzonder aan dit project is dat de aanlevering van materialen en materieel niet mogelijk was via de weg of sluisdeuren. Hiervoor is alles in de haven van Roermond verzameld en met de boot aan-en afgevoerd.  Dit project is naar tevredenheid binnen 4 werkweken gerealiseerd. 

  • Renovatie
  • Roermond
  • ID Verde

ook interessant

Lees meer

Sluizencomplex Linne

Linne Idverde en Rijkswaterstaat

Blijf op de hoogte
van Raedts