Organisatie

 

Bouwen op Talent traject binnen Raedts

Met financiële steun vanuit het ESF kan Raedts een organisatie bouwen waarin medewerkers zich blijvend kunnen ontwikkelen en waarin gebruik gemaakt wordt van de talenten van hun medewerkers. Een organisatie waar medewerkers kunnen werken met plezier en passie. Dit gebeurt omdat we talent, kennis en ervaring door samenwerking optimaal tot z’n recht laten komen. We anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden van medewerkers. We hebben een open cultuur waarbij talentontwikkeling en groeiperspectief meer centraal staat in onze organisatie.