Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Raedts BV vindt het belangrijk aandacht te besteden aan de 7 MVO-kernthema's van ISO 26000.

 1. Afleggen van rekenschap
 2. Transparantie
 3. Ethisch gedrag
 4. Respect voor stakeholderbelangen
 5. Respect voor rechtsorde
 6. Respect voor internationale gedragsnormen
 7. Respect voor mensenrechten

Ook is Raedts BV bezig met het opstellen van een MVO handboek waarin we de structuren en doelstellingen willen verwoorden en vastleggen.

Voorbeelden van duurzaamheid en MVO waar Raedts BV al aan werkt:

 • Afvalscheidingsproces
 • Digitaliseren
 • Wagenpark
 • Materiaalkeuze