Nieuw contract getekend met Wonen Limburg

Nieuw contract getekend met Wonen Limburg

Geplaatst op 13 oktober 2022

Nieuw contract getekend met Wonen Limburg

Op 11 oktober j.l. hebben we samen met zes andere netwerkpartners de contracten getekend met corporatie Wonen Limburg en de samenwerking feestelijk ingeluid. Samen met de andere (deels) nieuwe partners gaan we vanaf 1 januari 2023 het onderhouden en verbeteren van de 28.000 huurwoningen en overig vastgoed van Wonen Limburg verzorgen. De looptijd van de contracten is 7 tot 10 jaar.

Sámen werken aan een fijn thuis

In de hele provincie Limburg is Wonen Limburg actief in de verhuur van sociale en middenhuur woningen en overig vastgoed. De gekozen partners gaan weliswaar regionaal werken, maar de samenwerking tussen alle partijen vormt een wezenlijk onderdeel van de strategie om tot een betere dienstverlening te komen en te blijven zorgen voor betaalbare, fijne huizen voor haar bewoners.

“Essentieel voor deze nieuwe samenwerking is dat we als corporatie niet meer voorschrijven welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Maar dat onze netwerkpartners in de regie zijn en op basis van kwaliteitskaders hun werkzaamheden plannen. Het gaat dan om het dagelijks en planmatig onderhoud, maar ook om renovatie- en energieprojecten. Door de efficiënt ingerichte processen met duidelijke verantwoordelijkheden en kaders worden de reparatieverzoeken van bewoners vlug afgewikkeld én in één keer goed. Zo mogelijk gecombineerd met al geplande werkzaamheden. Minder overlast én een betere dienstverlening naar onze bewoners”, licht corporatiebestuurder Ger Peeters toe.

Feestelijk tekenmoment van de contracten

Raedts is gecontracteerd in samenwerkingsverband Gilde Limburg, samen met Manders Totaal, OnderhoudPlus, Brinkman, Driessens en Gebr. Janssen. Tevens zijn de volgende partijen gecontracteerd: Van der Meijs – Van de Ven, samenwerkingsverband Limburg Integraal (bestaande uit Maasveste Berben Bouw, Jac Ruijters schilder en onderhoud en Cuypers-Pex), Coen Hagedoorn Bouwgroep en Smeets Groep. De bedrijven Feenstra en Kemkens verzorgen vanaf 1 januari 2023 het onderhouden en verbeteren van de technische installaties.

Ger: “Een belangrijk uitgangspunt in deze aanbesteding was dat in principe groot en klein kon inschrijven, zodat ook combinaties van kleinere lokale bedrijven konden reageren. Die lokale verankering vinden wij belangrijk. Goed zorgen voor onze huizen is één ding. Als sociaal gedreven huisvester gaat het ons uiteindelijk om de mensen die erin wonen. En daarom zien wij het belang van die regionale werkgelegenheid. We zijn dan ook heel blij dat naast regionale bedrijven er ook twee regionale samenwerkingsverbanden in het netwerk aan de slag gaan voor het onderhouden en verbeteren van onze huizen.”

IMG-20221013-WA0008.jpg

Blijf op de hoogte
van Raedts